Geavanceerde smeermiddelen, olie en brandstofadditieven

Tanken met uw oldtimer – E5 of E10?

Bijgemengd Op 12 oktober 2019 wordt in de gehele EU een nieuw systeem voor de aanduiding van benzine en diesel ingevoerd. De verschillende soorten benzine waaronder E5 en E10 worden bij de pomp voortaan aangegeven met een witte ronde sticker met daarin het soort benzine vermeld. Wat nu Euro 95 heet, wordt E10 of E5 waarbij het getal staat voor het percentage ethanol dat is bijgemengd. Bijmenging met bio-ethanol doet men om ervoor te zorgen dat benzine voor een deel uit zogenaamde ‘hernieuwbare’ energie bestaat. Hernieuwbare energie is het antwoord op de eindige voorraad fossiele brandstoffen. Verder is bio-ethanol een wapen in de strijd tegen klimaatverandering. Met bio-ethanol kan de CO2-uitstoot van het wegverkeer worden verlaagd. Mooi zou je denken, maar ethanol is veel agressiever dan benzine en veel van onze zo geliefde oldtimers kunnen daar slecht tegen. Pakkingen en leidingen kunnen lek raken en moeten daarna vervangen worden. Maar dat is niet het enige probleem. Als uw geliefde voertuig een tijd stilstaat, bijvoorbeeld