Welke Motorolie heeft uw Youngtimer nodig?

Vraag het Dr. Millers

Motorolie voor Youngtimers

Moderne motoroliën passen niet bij klassieke voertuigen omdat de eisen die aan moderne motoroliën gesteld worden heel anders zijn dan in het verleden.

Steeds strenger wordende eisen op het gebied van o.a. brandstofbesparing, beperking van uitlaatgasemissies en langere verversingstermijnen hebben een sterke invloed gehad op de samenstelling en viscositeit van moderne motorolieformulaties. Hoge concentraties detergenten en dispersanten, gelimiteerde ZDDP gehalten en het gebruik van veelal dunvloeibare synthetische basisoliën in moderne motoroliën kunnen funest zijn voor klassieke verbrandingsmotoren. In oude motoren tot 1950 mogen in geen geval moderne motoroliën ingezet worden. Tijdens het verbrandingsproces ontstaan er verbrandingsresten. Klassieke auto’s hebben meestal geen oliefilter die ervoor zorgt dat de vaste deeltjes die zweven in de motorolie, die ontstaan bij het verbrandingsproces, kunnen uitfilteren. Moderne motorolie bevat namelijk veel detergenten (lost vuildeeltjes op) en dispergenten (houdt vuile deeltjes zwevend). Als deze smeermiddelen gebruikt worden in oldtimers zullen de vuildeeltjes continu door het oliecircuit gepompt worden en daardoor extra wrijving en corrosie veroorzaken.

Motorolie is echter ook voor veel mensen een abstract begrip en met tal van vragen. Waarom is het belangrijk de olie te verversen, wat is de juiste olie voor uw Youngtimer? Wij adviseren u graag u kostbare klassieker op de juiste manier te onderhouden.

Persoonlijk advies

1. Wat doet motorolie precies?

De belangrijkste taken van olie zijn:

  • Motorolie zorgt voor de afdichting tussen zuigers en cilinders
  • Motorolie vermijdt het contact tussen verschillende bewegende delen
  • Motorolie voert warmte af, welke afkomstig is van het verbrandingsproces
  • Motorolie neemt verbrandingsresten en slijtagedeeltjes op en voert deze af.

2. Wat is viscositeit, en hoe kan ik deze van een motorolie herkennen?

De dikte van een motorolie is een belangrijke waarde. Deze wordt aangegeven door het begrip viscositeit, welke afhangt van de temperatuur. Olie met een lage viscositeit is dun en olie met een hoge viscositeit is dik. SAE ( Society of Automotive Engineers ) is het internationale instituut dat de norm voor de motorolie viscositeit heeft vastgelegd. De viscositeit van motorolie is bij lage en hoge temperatuur vastgelegd. Zodoende wordt de aanduiding bijvoorbeeld: SAE: 15W40 of 20W50.

Het eerste getal met de letter W: hoe lager het getal, des te dunner is de olie bij lage temperaturen (van belang bij koude starts). Bijvoorbeeld: SAE: 15W of 20W.
Het tweede getal na de letter W: hoe hoger het getal des te dikker de olie blijft bij hoge motortemperaturen (van belang in de zomer). Bijvoorbeeld: SAE: 40, 50.

Een algemene stelregel is dat: hoe hoger het SAE nummer, hoe hoger de viscositeit.

3. Wanneer moet ik de olie bij mijn Youngtimer bijvullen?

Met de oliepeilstok kunt u meten of er nog voldoende motorolie in de motor zit en dus voldoende smering kan leveren. Let op: het verschil tussen minimum olie dat erin moet zitten en het maximum is 1 liter. Controleer uw oliepeil regelmatig. Wanneer het olielampje op uw dashboard gaat branden bent u namelijk eigenlijk al te laat!
Het is raadzaam altijd een 1 liter verpakking van het juiste type motorolie in de auto te hebben liggen. Mocht dan toch het olielampje gaan branden dan kunt u olie bijvullen en verder rijden. Doorrijden met een te laag oliepeil kan (blijvende) schade veroorzaken aan de motor van uw kostbare klassieker of youngtimer.

Wat als dan toch het olielampje gaat branden?

Het is raadzaam zo snel mogelijk de auto stil te zetten. Vul dan direct de juiste motorolie bij (zoveel zodat het oliepeil tussen de min. – max. zit, dit is al gauw 1 liter motorolie) . Rijd dan door naar het eerste tankstation of garage en peil daar opnieuw hoeveel olie u daadwerkelijk bij moet vullen.

4. Motorolie verversen?

Wij krijgen regelmatig de vraag: ‘ik rijd niet zoveel kilometers dus klopt het dat ik mijn motorolie niet hoef te verversen?’ Juist als u weinig kilometers rijdt en uw auto vaak stil staat (bijvoorbeeld bij een klassieke auto) is het van belang om met regelmaat (1 keer per jaar ) de motorolie te verversen.
Een aantal problemen liggen op de loer als u niet let op de veroudering van motorolie.

  1. Het eerste probleem is vocht: dit zorgt voor corrosie van motoronderdelen.
  2. Ten tweede is de veroudering van het additievenpakket. De reinigende en smerende werking nemen in de loop van de tijd af. Slijtage ligt dan al snel in het verschiet met alle gevolgen van dien.

Minerale of synthetische olie ?

Er zijn twee basis soorten motorolie: Minerale en Synthetische. Minerale olie is gewonnen uit aardolie. Synthetische olie is een chemisch (of petrochemische) samenstelling, zeg maar een nagemaakte minerale olie. Semi-synthetische olie is een mix van minerale en synthetische olie, die een aantal voordelen van synthetische olie heeft, tegen een lagere prijs.
Moderne motoren zijn aanmerkelijk anders geconstrueerd dan de motoren in oldtimers en met elk hun specifieke smeermiddelen. Synthetische olie is speciaal samengesteld voor de motorolie moderne motoren! Die levert minder weerstand en daardoor minder energieverlies. En dat is weer gunstig voor het brandstofverbruik.

Persoonlijk advies

Waarom zijn er zoveel verschillende olie soorten verkrijgbaar?

Omdat de synthetische olie gemaakt wordt voor specifieke motor doeleinden. Denk daarbij aan het verschil tussen diesel en benzine motoren, turbo motoren, stationaire motoren, racemotoren, motoren in landen rond de evenaar, tweetakt motoren, enzovoorts.

Viscositeit: 5W40
Kenmerken: Minerale motorolie voor benzine, LPG en diesel (zonder roetfilter)
Geschikt voor: auto’s tot 1995
Geschikte motorolie: bekijk de geschikte motoroliën in de webwinkel

Viscositeit: 10W40
Kenmerken: Semi synthetische motorolie voor benzine, LPG en diesel (zonder roetfilter)
Geschikt voor: Auto’s van 1990 tot 2004
Geschikte motorolie: Trident 10W40 semi synthetische olie

Viscositeit: 5W40
Kenmerken: Vol synthetische motorolie met verlengde verversings intervallen voor benzine,
LPG en diesel (zonder roetfilter)
Geschikt voor: Auto’s vanaf 1998
Geschikte motorolie: bekijk de geschikte motoroliën in de webwinkel

Viscositeit: 5W30
Kenmerken: Moderne vol-synthetische motorolie met verlengde verversings intervallen voor
benzine, LPG en diesel (zonder roetfilter)
Geschikt voor: Auto’s vanaf 2004
Geschikte motorolie: Trident Longlife 5W30 vol synthetische olie

Gerelateerde producten

Automotive / Performance

EE Performance C3 5w30 – Millers Oils

 22,50 93,80

Automotive / Performance

EE Performance C3 5w40 – Millers Oils

 15,70 76,95

Automotive / Performance

XF Premium C3 5w40 – Millers Oils

 14,40 62,75
 32,50