Disclaimer

De informatie op deze website is door Millers Oils Benelux zorgvuldig samengesteld. Toch kan er onverhoopt een fout of onvolledigheid in zijn geslopen. Millers Oils Benelux kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Dit geldt ook voor eventuele fouten en onvolledigheden als gevolg van het niet goed functioneren van de website.

Millers Oils Benelux verstrekt op deze website alleen informatie over haar eigen producten en diensten en behoudt zich het recht voor om daarin zonder mededeling wijzigingen in aan te brengen.

Deze website bevat verwijzingen naar websites van derden. Deze websites worden niet door Millers Oils Benelux onderhouden. Hoewel Millers Oils Benelux uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, aanvaardt Millers Oils Benelux geen aansprakelijkheid voor de inhoud en het functioneren van de websites van derden.