Wat is klepzetel slijtage?

Dr. Millers

klepzetelDe meeste klassieke auto’s zijn uitgerust met zachte klepzetels. Dat betekent dat deze auto’s niet op loodvrije benzine kunnen rijden zonder risico op ernstige klepzetel slijtage. Dat is gevaarlijk, want klepzetel slijtage kan leiden tot de vernietiging van de motor.

De kleppen worden tijdens het open en dichtgaan als het ware even vastgelast aan de klepzetel door de hoge temperatuur (en het ontbreken van bescherming) en hierna weer losgetrokken.

Bij dit lostrekken blijven kleine stukjes (zacht) metaal van de zetel aan de klep zitten. Hierdoor wordt het oppervlak van de klep ruwer en verergert dit proces zich continu. De klep gaat fungeren als een soort slijptol. De zetel raakt steeds verder uitgesleten en de klep komt steeds dieper in de zetel te liggen.

Om de motor goed draaiend te houden, dient men telkens opnieuw de kleppen af te stellen. Uiteindelijk kunnen de kleppen door het steeds wijder worden van de klepzetel niet meer afgesteld worden, waarna vervanging de enige optie is. Dit kan voorkomen worden door de kleppen te beschermen.

Voor gewone klassiekers raden we VSPe Power Plus aan. Voor race & rallywagens raden we CVL of CVL Turbo aan.

Met vriendelijke groet,

Dr. Millers

10 thoughts on “Wat is klepzetel slijtage?

 1. cpan precio says:

  Reading your article helped me a lot and I agree with you. But I still have some doubts, can you clarify for me? I’ll keep an eye out for your answers.

 2. gate io türkiye says:

  After reading your article, it reminded me of some things about gate io that I studied before. The content is similar to yours, but your thinking is very special, which gave me a different idea. Thank you. But I still have some questions I want to ask you, I will always pay attention. Thanks.

 3. gate.io türkiye says:

  At the beginning, I was still puzzled. Since I read your article, I have been very impressed. It has provided a lot of innovative ideas for my thesis related to gate.io. Thank u. But I still have some doubts, can you help me? Thanks.

 4. gate io fon şifresi nedir says:

  I am a student of BAK College. The recent paper competition gave me a lot of headaches, and I checked a lot of information. Finally, after reading your article, it suddenly dawned on me that I can still have such an idea. grateful. But I still have some questions, hope you can help me.

 5. gate.io says:

  I may need your help. I’ve been doing research on gate io recently, and I’ve tried a lot of different things. Later, I read your article, and I think your way of writing has given me some innovative ideas, thank you very much.

Geef een reactie