Nieuwe APK-regels van kracht

De APK-regels zijn verscherpt. Als gevolg van een nieuwe Europese richtlijn letten de keurmeesters op nog meer punten, onder andere olielekkage. De regels voor oldtimers blijven echter voorlopig ongewijzigd.

De nieuwe regelgeving voor de APK komt voort uit het toenemende belang van elektronica in moderne auto’s. Er zijn ook enkele wijzigingen die het milieu ten goede moeten komen. Voortaan kan een brandend controlelampje al tot afkeuring leiden, al is dat afhankelijk van de leeftijd van de auto.

Aangescherpt

De keurmeesters zullen meer aandacht gaan besteden aan de bandenspanningscontrole, de elektrische stuurbekrachtiging, de elektronica van het remsysteem en het eCall-systeem, dat automatisch hulpdiensten inschakelt bij een ongeval. Ook is de eis voor olielekka­ge aange­scherpt: geen enkele vloeistof mag nog in het milieu terechtko­men.

Nog geen vrijstelling

De FEHAC, de Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs, had gehoopt dat inmiddels ook de APK-vrijstelling voor voertuigen van 50 jaar en ouder zou worden ingevoerd. Maar de wet die dat moet regelen, is nog niet aan de Tweede Kamer voorgelegd. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft toegezegd in de toekomst voertuigen van 50 jaar en ouder te willen vrijstellen van de APK-verplichting. Tot nu toe geldt die vrijstelling alleen voor auto’s van voor het bouwjaar 1960. Een woordvoerder van de FEHAC zegt dat invoering van de nieuwe wet nog even op zich laat wachten. Hij hoopt dat het in 2019 zo ver zal zijn.

Er wordt strenger op olielekkage gelet.