Nieuwe bedrijfsgegevens Millers Oils

Millers Oils

AANPASSING REKENINGNUMMER, BTW NUMMER EN KVK NUMMER. 

Wij maken u er graag attent op dat wij door bepaalde interne wijzigingen ons KVK, BTW en rekeningnummer hebben moeten aanpassen. Deze aanpassing zal worden doorgevoerd per 1 november 2023.

Het oude rekeningnummer van onze ABN AMRO is niet meer in gebruik (of niet langer actief).
De wijziging van het KVK en BTW nummer zal automatisch worden doorgevoerd.

Wij zullen deze verandering ook op al onze platforms en facturen communiceren en u voorzien van het juiste rekeningnummer voor het voldoen van de facturen.

1. NIEUW KAMER VAN KOOPHANDEL NUMMER : 91500397

2. NIEUW BTW NUMMER : NL865673457B01

3. NIEUW REKENINGNUMMER PER 1 NOVEMBER 2023: 
Ten name van Millers Oils Benelux.
IBAN nummer : NL56 ABNA 0126 8689 56
BIC Code : ABNANL2A

Mocht u nog aanvullende vragen of informatie nodig hebben.
Wij staan u graag ter woord voor al uw vragen op 076 – 581 13 18.